METODY

PNF

PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) jest metodą fizjoterapeutyczną, której nadrzędnym celem jest przywracanie bądź poprawa utraconej funkcji.

Jej podstawowymi założeniami są:

• Całościowe spojrzenia na pacjenta ,

• Dostrzeżenie i wykorzystanie w rehabilitacji rezerw tkwiących w organizmie,

• Pozytywne nastawienie do pacjenta,

• Używanie silnych i zdrowych rejonów ciała do wzmocnienia słabych,

• Bezbolesna praca z pacjentem.

W rehabilitacji wg PNF dąży się do uzyskania najwyższego poziomu funkcjonalnego pacjenta. Usprawnianie ma opierać się na codziennych, naturalnych ruchach człowieka, ale też odpowiadać na rzeczywiste potrzeby ruchowe pacjenta (np. obracania na łóżku, przesiadania z wózka na toaletę itp.).

Metodę rehabilitacji stosuje się zarówno u pacjentów wymagających rehabilitacji ortopedycznej (urazy sportowe, bóle pleców, wady postawy, skoliozy, przeciążenia układu ruchu), jak i rehabilitacji neurologicznej (udar mózgu, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce, uraz rdzenia kręgowego, itd.).

Ostatnio zmienianyniedziela, 24 sierpień 2014 17:16