METODY

NDT Bobath

Metoda NDT-Bobath stosowana jest u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.

Rehabilitacja według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Usprawnianie w koncepcji NDT-Bobath obejmuje:

- wpływanie na napięcie mięśni: obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego,

- hamowanie nieprawidłowych odruchów

- wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu przez terapeutę

- wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w domu.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 03 listopad 2014 11:36